Προσφορά σε υαλότουβλο σύννεφο Ισπανίας από 1,85€ Τηλ. Επικοινωνίας 2106911006

Παράθυρα υαλότουβλων

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
       
Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα λευκό.
Τοποθετείται είτε ανάμεσα σε άλλα υαλότουβλα είτε μόνο του απ' ευθείας σε οικοδομικό άνοιγμα.
       
Μεταλλικό πλάισιο για ένα υαλότουβλο 19x19x8 cm οποιουδήποτε τύπου Μεταλλικό πλάισιο για ένα υαλότουβλο 19x19x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 22x24cm.
Κωδικός 9001
30,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για δύο υαλότουβλα Μεταλλικό πλάισιο για δύο υαλότουβλα 19x19x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 22x44cm.
Κωδικός 9002
38,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για τέσσερα υαλότουβλα 19x19x8 cm

Μεταλλικό πλάισιο για τέσσερα υαλότουβλα 19x19x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 42x44cm.
Κωδικός 9003

58,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για ένα υαλότουβλο 24x24x8 cm

Μεταλλικό πλάισιο για ένα υαλότουβλο 24x24x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 27x29 cm.
Κωδικός 9004

34,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για δύο υαλότουβλα 24x24x8 cm

Μεταλλικό πλάισιο για δύο υαλότουβλα 24x24x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 27x54 cm.
Κωδικός 9005

45,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για τέσσερα υαλότουβλα 24x24x8 cm

Μεταλλικό πλάισιο για τέσσερα υαλότουβλα 24x24x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 52x53 cm.
Κωδικός 9006

69,00€  
       
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
       
Πλαστικά παράθυρα από βινύλιο με σίτα
 
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 18.9x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 18.9x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται στη θέση 1 υαλότουβλου 19x19cm
Κωδικός 9007

38,00€  
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 18.9x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 18.9x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται καθέτως στη θέση 2 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9008

45,00€  
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 38.4x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 38.4x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 2 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9009

43,00€  
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 57.9x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 57.9x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 3 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9010

50,00€  
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 38.4x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 38.4x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 4 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9011

71,50€   
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 23.9x23.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 23.9x23.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 1 υαλότουβλου 23.9x23.9cm
Κωδικός 9012

42,00€   
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 48.4x23.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 48.4x23.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 2 υαλότουβλων 24x24cm
Κωδικός 9013

50,00€   
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 48.4x48.4cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 48.4x48.4cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 4 υαλότουβλων 24x24cm
Κωδικός 9014

90,00€   
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 57.9x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 57.9x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 6 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9015

87,00€   
       
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα